RGBlink
RGBlink
RGBlink
X 系列
视频墙及多画面缩放、切换处理
D 系列
高性能演示切换
拼接处理器
无缝切换视频处理器
桌面切换台
M 系列
混合及缩放系统集成
控台系列
T 系列
现场演示控制通用处理器
多信号视频矩阵
FLEX 系列
视频矩阵和视频墙处理器
视频矩阵
DXP 系列
信号测试工具
MSP 系列
数字处理器
1 系列
多格式输入视频处理器
监视器
RMS 系列
LED显示屏控制器
LED显示系统的集成与控制解决方案
小型转换器
MSP 系列
光纤延长器
MSP 系列
小型分配器
MSP 系列
航空箱
视频和数据线
停产产品
会议协作方案
ASK 系列
视频共享和零设备协作
小型延长器
MSP 系列
媒体服务器方案
UMS 系列
媒体播控方案
光纤线
配件
多信号视频矩阵
Q 系列
无缝视频墙控制器
摄像机
PTZ 系列
云台式直播与视频会议摄像机
Made on
Tilda